Privacy Statement

Privacyverklaring R56

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe R56 omgaat met uw (persoons)gegevens.

Welke gegevens worden er door R56 vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw woning

Wanneer u R56 inschakelt bij de verhuur of verkoop van uw woning, dan legt R56 de volgende (persoons)gegevens vast: 

 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • De reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan
 • De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • Foto’s en video’s van de woning
 • De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • Wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
 • Overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt

U bent op zoek naar een andere woning

Let op:

Op het moment dat u huurder wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens.

Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Wanneer u R56 inschakelt bij de aankoop of huur van een woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende (persoons)gegevens vast: 

 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen
 • Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs
 • De reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • Wanneer u een woning heeft gekocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • Overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt

U koopt of huurt een woning

Wanneer u een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door een Regio56, dan kan het makelaarskantoor de volgende (persoons)gegevens vastleggen: 

 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • Gegevens over de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum
 • De reden van koop of huur
 • Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • Gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs
 • Overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt

Waar gebruikt R56 deze (persoons)gegevens voor? 

U verkoopt of verhuurt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning

Uw makelaar gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • Om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures
 • Om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt)
 • Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren
 • Voor het toezenden van informatie over producten en diensten van uw makelaar; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw makelaarskantoor.

Beveiliging en bewaartermijn

Uw makelaar zal er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Verwijdering

In geval van verzoek tot verwijdering zal uw makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?

R56 neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor, 040-2351234 of info@R56.nl