Veelgestelde vragen

Hieronder ziet u een overzicht van vragen die ons regelmatig worden gesteld. De vragen zijn per rubriek weergegeven.

Staat uw vraag er niet bij of wilt u andere informatie, neemt u dan contact met ons op.

 

Algemene vragen huurders

Bij brand of inbraak; bel dan direct de politie en/of brandweer via 112. 

Wat betreft de CV-ketel zorgen wij voor een jaarlijkse onderhoudsbeurt door een erkend loodgietersbedrijf. Naast dit specialistische onderhoud zijn er ook enkele dingen die u zelf kunt doen aan het onderhoud van de CV-ketel, zoals het ontluchten van radiatoren en het controleren van de waterdruk in de CV-installatie.

Indien desleutel nog aan de binnenkant van de deur zit en u uzelf heeft buitengesloten kunnen wij u helaas niet helpen met de reservesleutel. U dient dan zelf een slotenmaker te benaderen. 

Als u de sleutels vergeten bent kunt u tijdens kantooruren een reservesleutel lenen indien deze bij ons beschikbaar is. Buiten kantoortijden is de service Є 75,- en bereikbaar middels het noodnummer, mits wij iemand beschikbaar hebben op dat moment. Als wij geen reservesleutel hebben dient u de slotenmaker te benaderen.

U kunt het huuropzegging formulier downloaden. Deze kunt u invullen en sturen naar beheer@regio56.nl. U kunt alleen uw huur opzeggen wanneer de minimale huurperiode voorbij is en u rekening houdt met de opzegtermijn opgenomen in het contract. Wij nemen de opzegging in behandeling en u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons. De opzegging is pas geldig wanneer deze is ondertekend door alle huurders en R56.

Onderhoud aan uw woning is onvermijdelijk, en soms gaat er wel eens iets stuk. Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor kleine reparaties in uw woning. Het Besluit Kleine Herstellingen wijst aan wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud of reparatie in huurwoningen. Controleer dit eerst voordat u een melding maakt bij via het huurdersportaal.

In geval van ongedierte, bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van klein ongedierte zoals wespen, vlooien en mieren. Voor groter ongedierte zoals kakkerlakken en ratten kunt u contact opnemen met de gemeentelijke ongediertebestrijding of Rentokil. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen vereist zorgvuldigheid, en het inschakelen van een professioneel plaagdiermanagement bedrijf wordt aanbevolen.

Kijk op www.meldpuntongedierte.nl voor meer informatie over het voorkomen en bestrijden van ongedierte. Kosten voor de bestrijding van ongedierte zijn voor rekening van de huurder.

Draait de sleutel lastig? Gebruik dan WD-40 in hetslot om hem wat soepeler te laten lopen. Is de sleutel afgebroken in het slot? Verwijder dan de resterende sleutel met een magneet en zorg dat u weer een nieuwe sleutel ontvangt door een aanvraag in te dienen in het huurdersportaal.

Bij een rioolverstopping controleert u eerst of er geen grote resten in de afvoer zitten. Indien dit niet het geval is kunt u een melding maken in het portaal, geef hierbij aan wat u reeds heeft geprobeerd. Mocht het toch zijn dat de ontstopping is veroorzaakt door vuil, resten of dergelijke dan zal de rekening van de ontstoppingsservice alsnog op de huurder verhaalt worden.

Schimmel ontstaat meestal door slechte ventilatie. In de badkamer is het bijvoorbeeld belangrijk om goed te ventileren. Dit doet u door het raam of de deur open te zetten.

Is er schimmel aanwezig in de overige ruimtes, dan is het belangrijk om te ontdekken waar dit vandaan komt. Maak zo duidelijk mogelijk foto’s en maak een melding met duidelijke omschrijving en mogelijke oorzaak aan in het huurdersportaal.

In geval van spoed, zoals een gaslek, stroomstoring, rioolverstopping, lekkage, brand of inbraak, neemt u direct contact op met de betreffende hulpdiensten. Voor niet-spoedeisende onderhoudsklachten kunt u een melding maken via het huurdersportaal.

In geval van een stroomstoring gaat u eerst na of 1 van uw apparaten kortsluiting heeft veroorzaakt. Als dat niet het geval is en u heeft uw meterkast gecontroleerd, bel dan het landelijke storingsnummer 0800-9009 (gratis).

U mag uw huurwoning naar eigen wens aanpassen, maar hier zijn wel regels aan verbonden.

Kleine aanpassingen

Kleine aanpassingen mag u doen zonder vooraf toestemming te vragen. Dit zijn veranderingen aan de binnenkant van uw woning die bij het einde van de huurovereenkomst verwijderd of ongedaan kunnen worden gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn het behangen van de slaapkamer, het boren van gaatjes voor een gordijnrail, het vervangen van badkameraccessoires, enzovoort. In de huurovereenkomst staat als voorwaarde dat deze aanpassingen bij het beëindigen van de huurovereenkomst teruggebracht moeten worden naar de oorspronkelijke staat.

Grote veranderingen

Grote aanpassingen zijn vaak van blijvende aard en kunnen alleen met aanzienlijke kosten in de oorspronkelijke staat worden hersteld. Voor dit soort aanpassingen moet u schriftelijk vooraf toestemming vragen. Denk hierbij aan het vervangen of uitbreiden van een keuken, het leggen van tegelvloeren of laminaat, enzovoort.

U k unt uw aanvraag voor aanpassingen indienen middels het huurdersportaal. Vermeld duidelijk wat u aan de woning wilt veranderen (eventueel ondersteund met foto's).

Ruikt u binnen of buiten gas? Controleer dan ten eerste wat de oorzaak kan zijn. Kunt u geen oorzaak vinden, bel dan zo snel mogelijk het landelijk storingsnummer 0800-9009 (gratis). Sluit de hoofdkraan, open deuren en ramen, vermijd vuur of vonkvorming en schakel geen elektrische apparatuur/lichten aan of uit!

Sluit bij een waterlekkage het water zo snel mogelijk af bij de hoofdkraan. Waarschuw dan zo snel mogelijk uw beneden/boven bewoners, afhankelijk waar de oorzaak van de lekkage is. Vraag hen ook het water af te sluiten. Maak dan een melding via het huurdersportaal.

Verkoop- en aankoopproces

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is dan ook belangrijk dat de partijen het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt.

Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte heeft ontvangen, treedt voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.
Nadat je een woning hebt gezien op onze website, klik je op reageer op dit object. Wanneer je dit doet, vermeldt de volgende gegevens over jezelf en alle woning zoekenden: naam, leeftijd, inkomen en eventuele huisdieren. Op deze manier zien wij direct of je aansluit op het zoekprofiel van de woning. Telefonische aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. De makelaar moet dit wel duidelijk melden.

Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Als belangstellende mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas met u in onderhandeling treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen uitlokken.
De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.
Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - in overleg met de verkoper - besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen om vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. Alvorens het systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen.
Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hebt u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling voorkomen.
U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te doen. U bent echter nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken.
Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en de verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.
Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat zijn de overdrachtsbelasting, de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en niet van u als koper. Om deze reden is het doorgaans ook verstandig om zelf een makelaar in te schakelen. De makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel voor rekening van de koper.