Veelgestelde vragen

Hieronder ziet u een overzicht van vragen die ons regelmatig worden gesteld. De vragen zijn per rubriek weergegeven.

Staat uw vraag er niet bij of wilt u andere informatie, neemt u dan contact met ons op.

 

Algemeen

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. De makelaar moet dit wel duidelijk melden.

Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Als belangstellende mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas met u in onderhandeling treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van biedingen. Dit zou namelijk overbieden kunnen uitlokken.
Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hebt u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling voorkomen.
U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te doen. U bent echter nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken.
Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarden van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo’n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning niet. Het begrip ‘optie’ wordt daarbij vaak ten onrechte gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo’n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en de verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.
Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat zijn de overdrachtsbelasting, de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en niet van u als koper. Om deze reden is het doorgaans ook verstandig om zelf een makelaar in te schakelen. De makelaarscourtage voor een aankopende makelaar komt wel voor rekening van de koper.

Koop/huur

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is dan ook belangrijk dat de partijen het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt.

Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte heeft ontvangen, treedt voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.
Nadat je een woning hebt gezien op onze website, klik je op reageer op dit object. Wanneer je dit doet, vermeldt de volgende gegevens over jezelf en alle woning zoekenden: naam, leeftijd, inkomen en eventuele huisdieren. Op deze manier zien wij direct of je aansluit op het zoekprofiel van de woning. Telefonische aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.
  • Via onze eigen of een van de verbonden websites reageert u op de woning.
  • Je ontvangt een uitnodiging voor het kijkmoment.
  • Na het kijkmoment laat je aan ons weten of je interesse hebt in de woning.
  • Je ontvangt een mail van ons waarin vermeldt staat welke documenten wij van je nodig hebben.
  • De documenten worden gecontroleerd door R56 en de eigenaar van de woning.
  • Wanneer een huurder is gekozen, wordt deze via de mail geïnformeerd.
In overleg met de eigenaar van de woning wordt er een huurder gekozen. Dit proces duurt gemiddeld drie werkdagen.
We doen ons best om op alle aanvragen te reageren, helaas is dit door de hoge vraag niet altijd mogelijk. We streven ernaar om binnen 24 uur te reageren. Het kijkmoment kan al volgeboekt zijn of de woning staat al onder optie omdat het kijkmoment al voorbij is. Voor de huidige status van de woning, kun je op onze website kijken.
Onderstaande link kunt u gebruiken om het huuropzegging formulier te downloaden. Deze kunt u invullen en sturen naar beheer@regio56.nl . U kunt alleen uw huur opzeggen wanneer de minimale huurperiode voorbij is en u rekening houdt met één kalendermaand opzeg termijn. Wij nemen de opzegging in behandeling en u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons. De opzegging is pas geldig wanneer deze is ondertekend door alle huurders en R56.
De verkoper bepaalt in overleg met zijn makelaar waarvoor hij zijn woning verkoopt. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist.
Als het gehuurde in dezelfde staat wordt opgeleverd als dat het bij het begin van de huurperiode is ontvangen, wordt de waarborgsom teruggestort binnen 14 dagen. Dit wordt vastgesteld in de eindinspectie.

Verkoop/verhuur

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar - in overleg met de verkoper - besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen om vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. Alvorens het systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen.