Particulier vastgoedmanagement

Neem contact op

Financieel beheer

Wij zorgen voor een actief financieel beheer door

1. tijdig uw huur te innen;
2. betalingsachterstanden weg te werken;
3. de servicekosten onder de loep te nemen;
4. u een overzicht van het financieel beheer te verstrekken.

ad 1. Wij innen tijdig uw huur.
Huurachterstand (zie ook punt 2) krijgt geen kans bij Regio56 Makelaars & Huisvesting. Vanwege ons heldere en doeltreffende incassobeleid komen uw huurinkomsten tijdig en volledig binnen.

ad 2. Wij werken betalingsachterstanden weg.
Bij betalingsachterstanden innen wij uw huur met terugwerkende kracht, totdat alle achterstanden zijn weggewerkt.

ad 3. Wij nemen de servicekosten onder de loep.
Servicekosten, zoals gas, water, elektra en bijvoorbeeld de schoonmaak handelen wij namens u af. Wij onderhandelen over tarieven en kwaliteit. Verder vragen wij offertes aan, maken wij afspraken en voeren wij controles uit.

ad 4. Wij geven u een overzicht van het financiële beheer.
U ontvangt maandelijks een financieel overzicht. Wij nemen u alle zorgen uit handen, want uw zorg is onze zorg. Wilt u meer informatie? Wij ontvangen u graag op ons kantoor aan de Bleekstraat 33 te Eindhoven. U kunt ons bellen voor een afspraak (tel. 040 235 1234).

 

Technisch beheer

Regio56 Makelaars & Huisvesting geldt als uw aanspreekpunt bij het

1. verhelpen van technische storingen en het uitvoeren van reparaties;
2. coördineren van onderhoudsopdrachten;
3. verrichten van inspecties bij klachten;
4. aanvragen van offertes, verstrekken van opdrachten en het controleren op uitvoering van het onderhoud.

ad 1.Verhelpen van technische storingen.
Bij melding van verwarmingsproblemen, ruitschade en andere schades zorgen wij voor een adequate oplossing. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar en zorgen dat het probleem efficiënt wordt verholpen.

ad 2.Coördineren van onderhoudsopdrachten.
Wij plannen de onderhoudsopdrachten en zorgen dat de werkzaamheden goed op elkaar aansluiten om tijdverlies en kosten te voorkomen.

ad 3.Verrichten van inspecties bij klachten.
Op het moment dat er klachten van huurders binnenkomen, zullen wij als Regio56 Makelaars & Huisvesting de klacht in behandeling nemen en nagaan wat er aan de hand is. Daarvan wordt een verslag gemaakt. Op basis daarvan zullen wij samen met u en de huurder tot een voor alle partijen bevredigende oplossing komen.

ad 4.Offerte aanvraag, opdrachtverstrekking en controle op uitvoering onderhoud.
Wij vragen voor u de offertes aan. Na uw goedkeuring zorgen wij dat het onderhoud wordt uitgevoerd of dat het eventuele probleem wordt verholpen. Tevens zorgen wij ervoor dat dit in het werk goed wordt gecontroleerd.

Wilt u meer informatie? Wij ontvangen u graag op ons kantoor aan de Bleekstraat 33 te Eindhoven.
U kunt ons bellen voor een afspraak (tel. 040 235 1234) of op onderstaande knop klikken.